وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت شده به اتهام جاسوسی از رهایی یکی از آنها از این اتهام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین آغاسی وکیل متهمان محیط زیستی از صدور قرار منع تعقیب برای سام رجبی یکی از هشت فعال محیط زیست دستگیر شده به اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی و تایید آن خبر داد و گفت: کیفرخواست صادره برای چهارنفر دیگر افساد فی الاض است که دادستان نیز آن را تایید کرده است و برای سه نفر دیگر اتهامات دیگری هم وجود دارد که مجاز به بیان آن نیستم.