بخشی از بودجه ۱۰۰۰ میلیاردی که می توانست تا حدودی برای مترو و توسعه آن هزینه شود سالهاست که در ابهام است، وزارت نفت پول به مترو نداده و این یعنی یک حفره بزرگ در مدیریت و برنامه ریزی کشور که در حد شعار باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مترو با سوخت پاک موجب کاهش مصرف سوخت فسیلی شده و این به معنای صادرات بیشتر و درآمد ارزی بیشتر است فارغ از اینکه در حال حاضر بازار ارز و نوسانات آن چه رخدادهایی را رقم زده، باید دید وضعیت سهم خواهی مترو از محل این صرفه جویی که می توانست به تجهیز آن منجر شود، چرا هنوز در هاله ای از ابهام است و چرا هنوز از اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد که برای صرفه جویی سوخت به طرح های کاهنده مصرف اختصاص می یافت به مترو سهمی تخصیص نیافت؟ اعتباری قانونی که در احکام دائمی بودجه پس از بند ق معروف تبصره ۳  بودجه سال ۹۳ به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تبدیل و دائمی شد.

در حالیکه سال ۹۴ تیتر خبر "وزارت نفت مترو را تجهیز می کند" در جشنواره نفت و رسانه برگزیده بخش خبر شد و مهندس بیژن زنگنه لوح و جایزه ام را داد، گمان نمی کردم چنین خبری اساساً کذب محض بود و با گذشت ۳ سال چنین بودجه ای اختصاص نیافته و مترو از توسعه ای قابل توجه بازمانده است.

وزارت نفت مترو را تجهیز نمی کند

محسن هاشمی رفسنجانی که بیشتر از هر مقام مسئولی در مترو سوابق طرح ها و برنامه ها را می داند در همین رابطه در یک سخنرانی پیرامون توسعه استان تهران در مهر ماه ۱۳۹۷ با گریز به موانع توسعه به پولی که هرگز به مترو تخصیص داده نشد، اشاره و عنوان کرد: مقرر بود در سال ۸۴ به ازای هر مسافر در مترو ۲۵ سنت از وزارت نفت به مترو اختصاص دهند و این از محل بودجه صرفه جویی سوخت تامین شود.

۴ سال انتظار بودجه صرفه جویی سوخت

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مرداد سال ۹۳ در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان اجرای طرح خرید صرفه جویی در سوخت های فسیلی گفت: اجرای این طرح ها متفاوت است و روح کلی آن یکی است و به عنوان مثال در مورد مترو این طرح در حال ارائه به شورای عالی اقتصاد است تا مصوب شده و به اجرا درآید.

گفتنی است که وزیر نفت در نظر دارد در ازای افزایش جابجایی مسافر در مترو مبلغی را به عنوان صرفه جویی انجام شده در سوخت به این بخش اختصاص دهد تا تجهیزات مترو افزایش یابد و در مدت زمانی میزان صرفه جویی ناشی از این وسیله حمل و نقل عمومی نیز بیشتر شود.

اختصاص هر نفر-سفر 9.8 سنت

امروز پس از ۴ سال از بررسی طرح ها در شورای اقتصاد و انعقاد یک تفاهم نامه میان مترو و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت هنوز یک سنت هم به مترو پرداخت نشده تا مترو تجهیز شود!

علی امام مدیرعامل مترو تهران در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری موج، در تشریح آخرین وضعیت مطالبات مترو از وزارت نفت، اظهار کرد: بند ق تبصره ۳ قانون بودجه سال ۹۳ مقرر بود از محل صرفه جویی سوخت فسیلی به مترو در ازای هر نفر-سفر مبلغی اختصاص یابد تا با توسعه شبکه ریلی میزان مصرف سوخت فسیلی پایین بیاید.

وی ادامه داد: در ادامه و با حائز اهمیت بودن مترو در سیستم حمل و نقل عمومی از منظر صیانت از هوای پاک و کاهش مصرف سوخت بند قاف در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شکل احکام دائمی مصوب شد و در ماده ۱۲ این قانون جای گرفت.

مدیرعامل مترو با طرح این موضوع که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ازای هر سفر با به مترو بودجه 9.8 سنت به مترو اختصاص خواهد یافت، افزود: بر همین اساس سال گذشته تفاهم نامه ای با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مترو و مدیرعامل وقت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به امضا رسید.

امام در ادامه گفت: متاسفانه تا کنون بودجه صرفه جویی سوخت از سوی دولت به مترو اختصاص داده نشده و به نتیجه نرسیده و هنوز هیچ اتفاقی برای مترو نیفتاده است.

تفاهم نامه ای که محقق نشد

وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه هم در مسئله مترو و اعتبار تخصیص نیافته نقشی دارد و فکر می کنم به دلیل محدودیت هایی که داشتند تا کنون تفاهم نامه مربوط به مترو و اختصاص بودجه مربوط به صرفه جویی سوخت عملیاتی نشده است.

پیگیری خبرگزاری موج تا تخصیص بودجه به مترو

به راستی که این بودجه قانونی ۱۳ سال است که محقق نشده و خبرگزاری موج تا تحقق کامل بودجه مصوب صرفه جویی سوخت به مترو این موضوع مهم را که به صیانت از هوای پایتخت و رونق زندگی عموم شهروندان در کلان شهرها ارتباط دارد پیگیری می کند.

سه شنبه گذشته ساعت ۱۸ جلسه ای مشترک در همین رابطه در وزارت نفت با مدیران مترو و احیانا اعضای شورای شهر برگزار شده که اطلاعاتی از مفاد آن و توافق های جدید در دسترس نیست.

در صورتیکه در همین رابطه اسناد و یا اطلاعات مفیدی دارید با خبرگزاری موج در میان بگذارید.