کارشناس صندوق کارآفرینی امید در امور استانها، از سقف پرداخت تسهیلات ۲ میلیاردی به روستائیان خبر داد و افزود: ۷ هزار میلیارد اعتبار اشتغال روستایی اختصاص یافته است.

اردشیر خدایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می کند، گفت: سال گذشته این صندوق مرتب، تسهیلات خود اشتغالی در شهرها و روستاها و بخش های کشور پرداخت کرد.

وی ادامه داد: تسهیلات به شکل وام های ضروری نیز بدون محدودیت به همه متقاضیان تعلق می گرفت.

معاون صندوق کارآفرینی امید در استانها، با یادآوری تصمیمات جدید رییس جمهور در سال گذشته پیرامون صندوق امید بیان کرد: بر اساس هدفگذاری ها، اعتبارات چشم گیری به صندوق تخصیص داده شد و این صندوق به تمام روستائیان و عشایر اطلاع رسانی کرد تا از طرح های اشتغالزای روستائیان و عشایر حمایت کنند.

خدایی با تشریح تسهیلات روستای صندوق کارآفرینی امید، اعلام کرد: در روستاها تا سقف ۲ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار متقاضیان کارآفرین قرار می دهیم.

وی افزود: صندوق کارآفرینی بهترین سازمان و تشکیلاتی هست که در حال حاضر به روستائیان و عشایر خدمات رسانی های مالی انجام می دهد.

کارشناس صندوق کارآفرینی امید در استانها، در مورد نحوه اطلاع رسانی به مردم روستاها و عشایر برای برخورداری از خدمات صندوق، تصریح کرد: از طریق رسانه های محلی و سیمای محلی همچنین همکاران در امور عشایر اطلاع رسانی های قابل توجهی انجام می دهیم.

 

سختگیری های بانک ها را نداریم

خدایی در بخشی از این گفتگو خاطر نشان کرد: ریاست جمهوری حدود ۷ هزار میلیارد به روستائیان و عشایر تخصیص داده است.

وی افزود: اگر روستائیان و عشایر طرح های اشتغالزای اجرایی ارائه دهند، صندوق کارآفرین روستایی به خوبی حمایت خواهد کرد تسهیلات به روستائیان با سود ۴ درصد ارائه می شود و در مناطق غیر محروم ۶ درصد خواهد بود.

کارشناس صندوق کارآفرینی امید در استانها، گفت: شرایط صندوق در تسهیلات شغل است و اسناد روستایی را هم اگر به حد نصاب نرسد، ضمانت های شخصی را پذیراست و سختگیری های بانک ها را نداریم.