سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق های بازنشستگی به بمب ساعتی قابل تشبیه است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محسنی بندپی در مراسم رونمایی از فیلم مستند بمب ساعتی با محور بازنشستگان اظهار کرد: برقراری عدالت در ابعاد مختلف جامعه هدف انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: امام خمینی هم برقراری عدالت را محور انقلاب ایران قرار داد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: همه کشورها صندوق های بازنشستگی را به ساز و کار مناسبی طراحی و اجرا کردند و در همه ابعاد و مشاغل این صندوق ها تاسیس شدند تا پس از دوره کار خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی به برگزاری کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد و سازمان کمک  رسان سالمند اشاره و عنوان کرد: هم اکنوندر کشور، ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی هستند.

بندپی ادامه داد: هم اکنون ۱ میلیون و ۱۲۷ هزار نفر عضو صندوق بازنشستگی هستند.

وی در رابطه با بحران بازنشستگی بیان کرد: بحران های زیست محیطی بسیاری داریم و بازنشستگی همچون یک بحران است و رو به افزایش است.

بندپی در رابطه با راهکارهای جبرانی در بحران بازنشستگی اظهار کرد: افزایش تعداد بازنشستگان موجب افزایش هزینه های صندوق های بازنشستگی و ایجاد بحران جدی خواهد شد.

وی همچنین در همین رابطه بیان کرد: برای کاهش فشارهای صندوق های بازنشستگی سن بازنشستگی را افزایش دادیم و بر همین اساس امید به زندگی افزایش پیدا کرد.

بندپی در توضیح نغییرات امید به زندگی افزود: سن امید به زندگی در مورد آقایان به ۷۳ و ۷۴ سال و در خانم ها به ۷۶ سال رسیده است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: بازنشستگی و سالمندی همچون خیلی از مسائل اجتماعی هشدار جدی برای ضرورت ایجاد موازنه است و هم اکنون بالقوه به یک خطر و حتی بمب قابل تشبیه است.

بندپی تصریح کرد: امید آنکه راهکارهای اساسی، علمی را برای ایجاد رفاه نسبی سالمندان و بازنشستگان اتخاذ کنیم.