رییس شورای استان تهران با تایید جدی بودن خطر فرونشست تهران، گفت: منابع آب تهران محدود و ممکن است با روند توسعه مصرف و افزایش مشترکین نیاز به آبرسانی به استان تهران از استانهای همجوار پیش بیاید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، الهام فخاری بهاری در نشست خبری ضمن تشریح فعالیت دور پنجم شورای اسلامی استان تهران اظهار کرد: نمایندگان ۱۶ شهرستان استان تهران در این شورا حضور دارند و تلاش بر استفاده حداکثری از ظرفیت این شورا داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: ساختار قانونی این امکان را برای تشکیل کارگروه های تخصصی و کمیسیون ها فراهم کرده و تا دوره چهارم کمیسیون ها تشکیل نشده بود و در قالب ستاد اجرایی و اداری امور پیگیری دبیرخانه های شهرستان ها انجام می شد.

رییس دوره پنجم شورای اسلامی استان تهران، خاطر نشان کرد: حسب قانون موظف به برگزاری جلسه شورای استان هستیم و این امر در یکسال گذشته هر ۳۰ رو یکبار عملی شد و با تاسیس پنج کمیسیون به وظایف قانونی خود عمل کردیم.

فخاری از تشکیل سه جلسه در کمیسیون عمران، حمل و نقل و توسعه روستایی خبر داد و افزود: طرح هادی توسعه روستایی در استان تهران مورد توجه این کمیسیون بود.

وی در رابطه به کمیسیون محیط زیست و سلامت نیز بیان کرد: این کمیسیون مسائلی چون فاضلاب استان تهران، معاون و اثر معادن بر آلودگی هوای تهران را در دستور کار داشتند.

رییس دوره پنجم شورای اسلامی استان تهران، همچنین به عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه پرداخت و افزود: متاسفانه این کمیسیون همپای دیگر کمیسیون ها نتوانسته فعالیت کند.

فخاری ادامه داد: کمیسیون فرهنگی و ورزشی نیز فعال شده و از آذرماه تشکیل جلسه می دهد.

وی به لزام پیوست های فرهنگی و اجتماعی استان تهران در تمام مصوبات شوراهای اسلامی شهر اشاره کرد و یادآور شد: البته در این موضوع ضمانت اجرایی مهم است و دبیرخانه ان فعال شده است.

رییس دوره پنجم شورای اسلامی استان تهران، از تاسیس دبیرخانه زنان و سازمان های مردم نهاد در شورای اسلامی استان تهران خبر داد و گفت: اولین فعالیت را در آذرماه خدا حول محور فعالیت سمن ها خواهیم داشت.

فخاری همچنین درباره کمیسیون نظارت حقوقی بیان کرد: اجرای قوانین و عملکرد شوراهای اسلامی استان مورد توجه این کمیسیون است.

وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: از اعضای شورا خواستیم ۳ مسئله محوری را مطرح کنند و موانع اجرایی و راهکارها را در دستور قرار دهند.

رییس دوره پنجم شورای اسلامی استان تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگار موج در خصوص برنامه های شورای استان تهران نسبت به فرو نشست دست تهران عنوان کرد: منابع آب تهران مشخص است و این خطر هست برای آبرسانی به استان تهران نیاز شود از استانهای هم جوار مطرح خواهد شد چرا بر میزان مصرف افزوده می شود.

فخاری ادامه داد: با بازدید از تصفیه خانه قدس باید گفت پساب تصفیه خانه ها ارزشمند است و باید به طور جدی در مورد سهم و رصد فروش و آن و تخصیص حق آبه زمین تصمیم گیری شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار موج پیرامون توجه به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی و جلوگیری از تکرار تصویب آنها در شوراهای اسلامی حوزه استان تهران گفت: نظارت های حقوقی لازم را انجام می دهیم و در حال حاضر آماری مبنی بر نتیجه و عملکرد در این حوزه نداریم.

در حال تکمیل...