سخنگوی شورای شهر از دسترسی شهروندان به اطلاعات ساخت و ساز محله خود بر اساس طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، علی اعطا در پایان جلسه علنی ۹۵ اُم شورای شهر در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای شهر، گفت: بر اساس طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی که امروز جزئیات آن تصویب شد، من بعد همه اطلاعات تک تک پلاک های ثبتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ برای تشکیل پرونده اقدام کرده اند، شفاف می شود‌.

وی، در ادامه گفت: این شفافیت موجب تقویت نظارت همگانی است و بازدارنده از تخلفات پیش روی احتمالی است.

سخنگوی شورای شهر خاطرنشان کرد: شهروندان مطابق این مصوبه شورای شهر دسترسی به اطلاعات ساخت و ساز در محله خود خواهند داشت.

اعطا با طرح این مهم که اگر هیات تطبیق فرمانداری تهران انتقادی به مفاد این مصوبه دارند، انتقاد آنها تا 14 روز مسموع است، گفت: مدت اجرای این طرح تا 2 ماهه دیگر است و تا آن زمان مجموعه اطلاعات در سامانه بارگذاری می شود.