حجت نظری در صحن شورای شهر گفت برنامه سوم توسعه شهری شهرداری تهران ایراد دارد و برای رسیدگی به این سند توسعه شورای شهر به زمان بیشتری نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، متن کامل  اظهارات حجت نظری در جلسه شورای شهر تهران به این شرح است:

باتوجه به محدودیت زمانی که برای بررسی برنامه سوم شهرداری داریم و همچنین با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این برنامه متاسفانه از اشکالات زیادی هم برخوردار است،  ابتدا می‌خواستم پیشنهاد دهم که دوستان به کلیات رای ندهند.

زمان برای بررسی این برنامه با توجه به اشکالاتی که دارد کافی نیست و به همین دلیل درخواست دارم که زمان بررسی را دو تا سه ماه به تعویق بندازیم تا طی این مدت همکاران بتوانند بررسی دقیق‌تری روی آن داشته باشند.

این برنامه قرار است پنج سال چراغ راه ما شود و هرچه بیشتر دقت و بررسی کنیم آسیب کمتری خواهیم دید، ضمن اینکه ما می‌توانیم به مدت یکسال برنامه دوم شهرداری را تمدید کنیم تا برنامه سوم برنامه کامل‌تر و بدون نقصی باشد.   سابقه تمدید برای برنامه پنج ساله توسعه کشور هم وجود دارد.

در خواست من استمهال برای بررسی قانون برنامه پنج ساله سوم شهرداری است چرا که امکان رسیدگی به تمامی جوانب برنامه در زمان موجود مقدور نیست.