سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد: انتخابات شورایاری ها با موافقت وزیر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در صفحه توییتر خود نوشت: « وزیر کشور با درخواست شورا برای برگزاری انتخابات شورایاری ها موافقت کردند.»

وی درادامه نوشت: «مقرر شد انتخابات طبق روال و با هماهنگی دستگاه های مرتبط برگزار شود.»