آزمون قضاوت امسال صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آزمون قضاوت 97 صبح امروز در پیش در ۲۲ مرکز استان با حضور ۳۰ هزار داوطلب برگزار شد.

داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تستی، روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد.