نشست مشترک اعضای هیات مدیره پتروشیمی پتروشیمی خراسان شمالی با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و نحوه اجرای فاز ۲ اورامانیاک این مجتمع پتروشیمی بررسی شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی، محسنی بندپی پس از بازدید از بخش های مختلف مجتمع پتروشیمی خراسان از نزدیک در جریان فعالیتهای این واحد صنعتی قرار گرفت.

در ادامه نیز نشست مشترک اعضای هیات مدیره پتروشیمی با حضور دکتر بندپی برگزار شد .گفتنی است نحوه اجرای  فاز ۲ اورامانیاک پتروشیمی خراسان شمالی یکی از مباحثی است که در این نشست به بحث گذاشته شد.

به گزارش موج، بخش قابل توجهی از سهام پتروشیمی خراسان در مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.