استانداری تهران از تلاش برای برقراری عدالت بر مبنای اسناد توسعه در سطح استان تهران به عنوان استانی که جایگاه بین المللی دارد خبر داد و گفت: محرومیت زدایی و ایجاد عدالت در استان تهران راه سختی دارد، در صدد جبران کمبود فضاهای آموزشی و درمانگاه ها هستیم و البته در سایر موارد اقتصادی برنامه ریزی صورت می گیرد همچنین گردشگری تاریخی استان تهران هم در برنامه ششم توسعه مورد توجه است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمدحسین مقیمی در حاشیه جلسه تبیین اسناد توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بررسی اسناد توسعه استان را بر عهده دارد و با حضور کارشناسان از دستگاه های مختلف همچنین مشاورینی از دانشگاه تهران روند توسعه تهران را در بلند مدت تبیین می کنند.

وی ادامه داد: این بررسی ها دو سال زمان برده است و سال گذشته در 16 شهرستان استان تهران، شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران نیاز سنجی های لازم را انجام داده و با کمیته های برنامه ریزی استان تهران تومان جلساتی را برگزار کردند.

استاندارد تهران همچنین از دریافت دیدگاه های نخبگان و ائمه جمعه شهرستان های استان تهران در بررسی های توسعه خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این از نظر اساتید دانشگاه ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا نظرات کارشناسی پیرامون برنامه های توسعه استان تهران و هر کدام از شهرستانهای استان را دریافت کردیم.

مقیمی تصریح کرد: هر کسی که به نوعی علاقمند بودند در توسعه استان و تهیه کمک کارشناسی کند را به موضوع دعوت کردیم و در مصوباتی در این رابطه انجام دادیم و در قالب برنامه های توسعه مواردی را به سند توسعه در قالب برنامه ششم مواردی را به سند توسعه استان اضافه کردیم.

وی همچنین بیان کرد: امروز برنامه ای واقعی برای مباحث و نیازهای بخش ها، روستاها و شهرستانهای استان تهران برگزار شد و با نظرات مردم و نخبگان محلی می توانیم کمبودها را جبران کنیم و به توسعه روستاها به طور جدی تمرکز داریم.

توجه به کمبود کلاس درس و درمانگاه ها

استاندار تهران همچنین بیان کرد: بخش هایی مانند حمل و نقل و آب و هوا و مسائل آموزش و پرورش و کمبود فضاهای آموزشی، مباحث آموزشی و موضوعاتی چون سلامت و بهداشت و درمان و تکیه با مشارکت مردم و توجه بیشتر به بهداشت از جمله سرفصل های مهمی است که در اسناد توسعه استان تهران در دست بررسی قرار دارد.

مقیمی با اشاره به کمبودهای بحث های درمانی در بخش درمانگاه ها و بیمارستان ها، گفت: مباحثی چون آب و فاضلاب و دیگر مباحث اقتصادی مسائل خوبی دیده شده از جمله مباحث کشاورزی، صنعت و بازرگانی، ظرفیت های بخش ها و شهرستان ها به خوبی دیده شده است.

تحقق توسعه ششم تا سطح روستاهای استان تهران

وی تصریح کرد: موضوع گردشگری تاریخی در استان تهران را در برنامه توسعه لحاظ کردیم و تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی جایگاه ملی، منطقه ای و جهانی دارد و باید بتواند رقابت پذیری خود را حفظ کند و با توجه به افق چشم انداز باید بتوانیم نقش توسعه ای خود را ایفاء کنیم و تا سطح روستا بر اساس برنامه ششم اهداف را پیش ببریم.

تلاش برای تحقق عدالت در استان تهران

استاندار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد توسعه عدالت در روستاها ومحرومیت زدایی در اسناد برنامه ششم توسعه، گفت: ما وقتی کمبودها را رفع کنیم به عدالت نزدیک می شویم و اگر از پتانسیل های استان درست استفاده کنیم و مردم را درگیر کرده و بخش خصوصی را فعال کنیم، امکانات استان را به بهره برداری برسانیم به نظرم به عدالت نزدیم می شویم و هر چند که راه سختی است.

مقیمی در همین رابطه یادآور شد: جزء برنامه است و سیاست های عدالت محور باید اجرا و محقق شود، مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی و بازآفرینی شهری در دستور است که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و با اجرای آنها و به یاری خداوند بتوانیم به عدالتی که مورد نظر مردم است دست یابیم.