وزارت نفت ۱۰۰ هزار دلار به مترو بدهکار است و این در حالی است که با یک میلیارد سفر در مترو، بر اساس تفاهم نامه هر سفر ۱۰ سنت، باید ۱۰۰ هزار دلار دریافت کنیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محسن هاشمی رئیس شورای شهر نیز با بیان مطالبی عنوان کرد: سند توسعه تهران در حال تدوین است و دیگر نمی توان تهران را صرفاً به صورت شهر تهران در نظر گرفت و در استان تهران ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت داریم.

وی یادآور شد: خوشبختانه استان البرز از استان تهران منفک شد.

رئیس شورای شهر با طرح این موضوع که باید استاد بالادستی را در توسعه تهران و همه امور و طرح های جامع شهر و استان تهران در نظر بگیریم، افزود: در گذشته به این صورت نگاه نشده و سند آمایش آماده نبوده و برنامه ریزی برای شهر تهران فقط برای شهر تهران نوشته می شده است.

هاشمی ادامه داد: استان تهران ۱۲ هزار کیلومتر مربع است و جمعیتی که از شهرهای استان به سمت شهر تهران می آیند و در تردد هستند موجب ترافیک سنگین اطراف تهران است.

وی خاطرنشان کرد: باید طرح جامع حمل و نقل تهران را بازبینی کرد و شهرهای اقماری با جمعیت بالا را در این طرح حمل و نقل عمومی تهران در نظر گرفت.

رئیس شورای شهر تهران همچنین بیان کرد: با توسعه حمل و نقل ریلی و چند خط اکسپرس می توان با حمل و نقل ریلی انبوه بر مشکل حمل و نقل استان تهران را رفع کنیم.

هاشمی تاکید کرد: حمل و نقل ریلی و عدالت محور است و متاسفانه وزارت نفت وظایف قانونی خود را در برابر صرفه جویی سوخت انجام نمی دهد و با یک میلیارد سفر در مترو بر اساس تفاهم نامه هر سفر ۱۰ سنت باید ۱۰۰ هزار دلار دریافت کنیم.

وی با انتقاد از عملکرد زنگنه در نفت گفت: بنزین با نرخ لیتری هزار تومان و اختلاف قیمت ارز روزانه تا ۲۵ میلیون لیتر قاچاق می شود و سرمایه قابل توجهی از کشور از دست می رود و هزینه صرفه جویی در سوخت با حمل و نقل ریلی را بر اساس قانون پرداخت نمی کند‌.