نشست تبیین اسناد توسعه استان تهران بر مبنای سند آمایش اسناد توسعه استان و شهرستانهای تابعه برگزار و چالش ها و فرصت های قانونی استان تهران برای توسعه بررسی شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، نشست تبیین اسناد توسعه استان تهران، با حضور جمع کثیری از مدیران حوزه استان تهران برگزار شد.

نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، ضمن تشریح اسناد توسعه استان تهران، اظهار داشت: مهمترین چالش های توسعه استان تهران با داشتن ۱۷ درصد جمعیت کشور، تراکم بالای جمعیت است و در استان تهران تراکم جمعیت ۱۰۰۰ نفر است در حالیکه در میانگین این عدد در کشور ۴۹ نفر است.

وی خاطر نشان کرد: البته جمعیت هم فرصت است و هم تهدید و طی ۶۰ سال نقاط شهری تهران از ۲۹۱ نقطه به ۲۰۱ نقطه رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین گفت: چه اشکالی دارد که روستاها جمعیت ۱۰ هزار نفری داشته باشند و ما خدمات را به روستاها منتقل کنیم.