محمد افشانی که به نظر می رسد مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان شده است اعلام کرد تا زمانی که در سمت شهداری حضور دارد مسئولیت خود را برعهده خواهد داشت و عزل و نصب می کند تا از سوی شورای شهر برکنار شود.

 به گزارش خبرگزاری موج،‌ محمدعلی افشانی، شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:تا زمانی که در سمت شهداری حضور دارد مسئولیت خود را برعهده خواهد داشت و عزل و نصب می کند تا از سوی شورای شهر برکنار شود. 

او افزود: من تا زمانی که باشم عزل و نصب می کنم، به شورا گفته ام هر لحظه که شما بگویید میروم و مبنای عمل من قانون است و اگر قانون بگوید بروم یک دقیقه هم نمی ایستم

افشانی ادامه داد: من روز شنبه به آقای لاریجانی زنگ زدم گفتم پس فردا می‌آیم و ساعت 11 و نیم تا 12 و نیم به دیدار ایشان رفتم. جلسه با آقای لاریجانی در مورد مسائل شهر بود و در انتها گفتم من قانون هر تصمیمی بگیرد انجام می‌دهم.

او همچنین در مورد موضوع شنود در شهرداری تهران هم گفت که این موضوع به دستگاه قضا رفته است.