طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی در صحن شورای شهر مصوب شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری موج به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای شهر تهران، بررسی طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی موضوع دستور جلسه نود و چهارم بود که با رای تمامی 20 نفر اعضای حاضر در جلسه کلیات آن به تصویب رسید.

 

حفظ حریم شخصی

بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در تشریح این دستور جلسه به جمع بندی سه کمیسیون برنامه بودجه، شهرسازی و معماری و حقوقی شورای شهر تهران اشاره کرد و افزود: زمانی که اطلاعات در دسترس عموم قرار می گیرد ظرفیت برای نظارت همگانی مهیا می شود. در چنین شرایطی است که تخلف  و سوءاستفاده از دسترسی به اطلاعات که در گذشته تنها برای یک عده خاص آزاد بوده به حداقل می رسد.

وی تاکید کرد: این طرح کاملا به حفظ حریم شخصی افراد پایبند بوده و تنها اطلاعاتی که به حق عمومی بازمی گردد را منتشر می کند.

 

نام مالک محفوظ

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تصریح کرد: در هیچ کجای این انتشار نام مالک منتشر نمی شود همچنین در این موضوع تنها پلان بیرونی منتشر شده و پلان داخلی منتشر نمی شود.

آروین ادامه داد: انتشار عمومی اطلاعات فاز نخست در این اقدام است و چرخه نظارت در فازهای بعدی تکمیل خواهد شد.

 

انتشار اطلاعات گذشته مشکل است

وی تاریخی که برای انتشار اطلاعات شهرسازی در نظر گرفته شده است را ابتدای سال 97 دانست و اظهار داشت: دلیل انتخاب این تاریخ نیز به زمان تغییر مدیریت در شهرداری بر می گردد. و بر مبنای آن اگر کسی از این تاریخ تخلف داشته باشد، مشخص می شود.

عضو هیات رییسه شورا در خصوص انتشار اطلاعات در پیش از این تاریخ نیز اظهار داشت: انتشار اطلاعات شهرسازی پیش از این تاریخ به منظور شناسایی تخلفات موضوع دیگری می تواند باشد که اجرای آن در قالب این طرح، هم مشکل و هم زمان بر است.

 

انتشار مجوزهای شهرسازی مانع فساد

 رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران به موضوع انتشار اطلاعات کل پلاک های ثبتی در قالب این طرح اشاره کرد و گفت: مبنای این طرح از شهرداری مشهد گرفته شده است و هدف آن مشخص کردن میزان پیشرفت پروژه ها به منظور جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی است.

آروین در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع مطرح شده در خصوص امکان ایجاد مشکلات در بین شهروندان بر اثر انتشار این اطلاعات تاکید کرد: نهادی که مسئول صدور مجوز های شهرسازی است، شهرداری تهران است از این روی انتشار این اطلاعات می تواند از تخلفات شهرداری جلوگیری کند و رویکرد آن پیشگیری از تخلفات است.

وی در خصوص محل اعلام تخلفات عمومی نیز گفت: برای این موضوع لینک سامانه 1888 شهرداری که مسئولیت بازرسی در شهرداری را دارد در این سامانه گنجانده شده است.