مراسم شکرانه بهره برداری از ۶۳۷ طرح جهادی توسط قرارگاه جهادی ستاد اجرای فرمان امام در محل دائمی نمایشگاه دائمی دستاوردهای بنیاد برکت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مراسم شکرانه بهره برداری از ۶۳۷ طرح جهادی توسط قرارگاه جهادی ستاد اجرای فرمان امام در محل دائمی نمایشگاه دائمی دستاوردهای بنیاد برکت برگزار شد.

ودود حیدری رییس قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اظهار کرد: ۵۰ پروژه‌ی آب بند، ۸۰ پروژه آبرسانی و ایجاد راه روستایی، بیش از ۴۰۰ خانه ایتام و محرومین توسط گروه های آبادانی جهادی مرمت شد.

وی خاطر نشان کرد: ۴۰۰ گروه جهادی در تابستان امسال در همه استانها با تمرکز در ۱۱ استان محرومیت زدایی کردند.

حیدری به فعالیت گروههای جهادی پرداخت و گفت: این نوع از فعالیت های جهادی ترجمان حقیقی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است.

رییس قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام یادآور شد: ۴۵ هزار نفر خدمت در تابستان فعالیت جهادی کردند و بیش از ۶ هزار مواد غذایی و خدمات فرهنگی متنوع به بیش از ۵ هزار کودک محروم توسط جهادگران اجتماعی انجام شد.

شکل گیری سرمایه اجتماعی با محور محرومیت زدایی

سیدامیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان در ادامه ضمن تشریح و معرفی بنیاد متبوع خود، اظهار کرد: با تدبیر و طراحی ستاد فرمان حضرت امام این بنیاد با محور خدمات اجتماعی در چهار دسته فعالیت شکل گرفت.

وی فعالیت گروه های جهادی را یکی از چهار فعالیت بنیاد احسان برکت معرفی و ادامه داد: برای شکل گیری یک سرمایه اجتماعی و محرومیت زدایی فعالیت می کنیم.

مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان در بخشی از سخنانش عنوان کرد: از ابتدای شکل گیری چهار برنامه برنامه توسط گروه های جهادی انجام شد از جمله ۲۰۰۰ جهیزیه اهدایی مقام معظم رهبری و ۱۵۰۰ بسته لوازم تحریر برای محرومین همچنین در آستانه اربعین فعالیت اجتماعی و بهداشتی و پزشکی ۲۴۰ جهادگر به زائران حسینی ارائه خواهد شد.

ادامه دارد ...