دبیر انجمن داروسازان ایران اعلام کرد پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها تا خرداد ۹۷ انجام شده است. پرداخت ماه تیرماه در پایان مهر هم واریز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران، درباره پرداختی سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها گفت: پرداختی‌های بیمه سلامت تا خرداد ماه ۹۷ انجام شده و در این ماه نیز پرداخت تیر ۹۷ انجام می‌شود.

وی افزود: پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها تقریبا به روز است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، سجادی ادامه داد: البته آخرین پرداختی سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها مربوط به فروردین ۹۷ است.

دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: بدهی سازمان بیمه سلامت از سال گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شده و روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز این موضوع را اعلام کرده است.