رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران از لزوم ورود سریع شهرداری تهران به موضوع جلوگیری از ساخت و ساز در سرای سیگارچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد مسجدجامعی صبح امروز، سه شنبه، 24 مهرماه، در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران در مورد ساخت و ساز در سرای سیگارچی به عنوان یک اثر میراث فرهنگی مهم گفت: شهرداری تهران باید برای جلوگیری از ساخت و ساخت و تخریب سرای سیگارچی وارد عمل شود. پیش از این ما تخریب سرای دلگشا که دقیقا روبروی میدان ارگ بودداشتیم و حتی این ساخت و ساز سبب شد که حریم کاخ گلستان در معرض خطر قرار گیرد و در آستانه حذف از لیست یونسکو قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد.

مسجدجامعی گفت: شهرداری می‌تواند برای جلوگیری از ساخت سرای سیگارچی که حریم کاخ گلستان را در معرض خطر قرار می‌دهد اقدام موثر داشته باشد. امیدوارم شهرداری تهران هرچه سریع تر به این موضوع ورود کند تا شاهد کش و قوس در این حوزه نباشیم.