معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: برای دسترسی به تمام مناطق ۱۲ خط مترو در تهران طراحی شده و راه اندازی یک خط جدید در برنامه پنجساله سوم توسعه کلید می خورد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محسن پورسید آقایی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه مترو با جهاد دانشگاهی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش می کنیم از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته مقدمات این تفاهم نامه فراهم شد و امروز به دلیل نوسانات نرخ ارز تجهیزات ساخت داخل مقرون به صرفه است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز صرفه و صلاح بر توسعه تجهیزات داخل است و تولید داخل می تواند رونق بیشتری پیدا کند و صنعت توسعه یابد.

پورسید آقایی همچنین یادآور شد: بخش هایی از این تفاهم نامه درخط شش مترو با اجرای جهاد دانشگاهی است تست شده است و نمونه های اولیه تست شده بود.

وی ادامه داد: امروز با این تفاهم نامه وارد فاز صنعتی ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز مترو تهران می شویم و در کل شبکه مترو از آنها استفاده خواهیم کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به خبرنگار موج که نیاز تهران به ۱۲ خط مترو و نحوه تاسیس این خطوط را جویا شد، گفت: برنامه ما این نیست که طی یک برنامه پنجساله توسعه بتوان تمام خطوط مترو را کامل کرد.

پورسید آقایی خاطر نشان کرد: دائم باید خطوط مترو تهران را توسعه داد و اولویت نخست در مترو تکمیل خطوط ۶ و ۷ است.

وی از راه اندازی یک خط جدید مترو در طی اجرای برنامه سوم توسعه شهری خبر داد و افزود: راه اندازی یک خط جدید مترو را در بازه زمانی پنج سال پیش رو انجام می دهیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: راه اندازی یک خط مترو ممکن است سالها زمان نیاز داشته باشد و البته طراحی این مهم انجام شده و مجموعاً در تهران ۱۲ خط مترو فعال می‌شود.

پورسید آقایی تصریح کرد: ۱۲ خط مترو برای پوشش کامل تمام شبکه حمل و نقل تهران مورد استفاده خواهد بود.