وزیر ارتباطات اعلام کرد ظرفیت تجهیز آموزش و پرورش به حوزه فن آوری فراهم است. اگر می خواهیم در توسعه نقش داشته باشیم باید ما در فضای آموزش و پرورش نقش داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، صبح امروز، دوشنبه 23 مهر، دومین روز از مراسم آغاز به کار نهمین مجلس دانش آموزی، گفت: ظرفیت وزارت ارتباطات و مطالبه مجلس دانش آموزی باید این باشد که بتوانیم ظرفیت مناطق رشد را افزایش دهیم و آموزش و پرورش را به حوزه فن آوری اطلاعات تجهیز کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم در توسعه نقش داشته باشیم باید ما در فضای آموزش و پرورش نقش داشته باشیم. ما امروز از ظرفیت مجلس دانش آموزی می خواهیم استفاده کنیم و این مجلس برای توسعه مراکز رشد در کشور مصوبه داشته باشد و از طریق ما پیگیری کند.

وی افزود: ما آمادگی داریم اگر این مجلس کمیسیون تخصصی داشته باشد با آنها نشست داشته باشیم و از ظرفیت های استانی مجلس بهره بگیریم.

دومین روز از مراسم آغاز به کار نهمین مجلس دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات، رئیس کمیته ملی المپیک، دانش آموزان منتخب و مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد.