اعضای شورای اسلامی شهر تهران، لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مشارکت در مراسم اربعین حسینی را مصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، لایحه مجوز انجام هزینه به شهرداری تهران برای مراسم اربعین حسینی، امروز در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت. یک فوریت این لایحه در چهار شهریور ماه به تصویب رسیده بود و یک فوریت در سه کمیسیون فرهنگی- اجتماعی، برنامه و بودجه و سلامت و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفته بود که رأی این سه کمیسیون این بود که این لایحه در صحن مورد بررسی قرار نگیرد و شهردار تهران از بودجه در اختیار خود و از ردیف بودجه حوادث غیر قابل پیش بینی این هزینه را انجام دهد.

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران در جریان بررسی این لایحه اعلام کرد: طی دوره های گذشته همیشه این موضوع به صورت طرح بررسی می شد اما این بار شهرداری هزینه کرد برای اربعین را به صورت لایحه آورده است. به نظر می آید این نخستین بار است که به صورت شفاف مورد بررسی است و به دلیل نظارت های سال گذشته هزینه های مراسم اربعین از ۱۰ میلیارد کاهش پیدا کرد و نزدیک به ۷۸۰۰ میلیارد ریال هزینه رسید.