نشست خبری محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، 132 نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ساعت 13 و سی دقیقه روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۹۷ با حضور خبرنگاران رسانه‌ها در محل دفتر سخنگوی قوه قضاییه برگزار می‌شود.