مدال کنگره طب نظامی از نماینده روسیه به ایران تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، رئیس کارگروه منطقه ای آسیا اقیانوسیه در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره آسیا پاسفیک گفت: در چارچوب این کنگره نشست های مختلفی برگزار می شود و از ایران برای سازمان دهی خوب این کنگره قدردانی می کنم.

وی که نماینده روسیه است، یادآور شد: کنگره های قبلی در چین، تایلند، روسیه برگزار شد و در نتیجه این کنگره ایران رئیس کنگره طب نظامی خواهد شد.

رئیس فعلی کنگره تصریح کرد: این ریاست یک پست تشریفاتی نیست و برای حفظ جان انسان ها انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: می خواهم مدال کنگره را به عنوان نماد ریاست تحویل ایران دهم.