هنرپیشه برنامه فیتیله این برنامه را در انتقال مفاهیم آموزشی موثر دانست و گفت: کودک نیاز به رنگ و شادی دارد.

علی فروتن در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، با اشاره به باز خوردهای آموزشی برنامه فیتیله گفت: زمانیکه این برنامه به صورت زنده پخش می شد بسیاری از دغدغه های کودکان و والدین آنها را در برنامه منتقل می کردیم.

وی با تبریک روز کودک ادامه داد: موارد آموزشی را که در برنامه فیتیله در یکی از قالب های نمایشی مطرح می کردیم با استقبال کودکان مواجه می شد و در واکنش های آنها بیان می شد که به توصیه های ما توجه کردند.

هنرپیشه برنامه فیتیله تصریح کرد: برنامه فیتیله هم برای بچه ها بود و هم درباره کودکان و این قدرت عمل را داشتیم که در مورد مسائل کودکان و والدین آنها همزمان طرح مسئله کنیم.

پخش زنده فیتیله بسیار موثر بود

فروتن از اعتماد و ارتباط والدین با برنامه فیتیله یاد کرد و گفت: زمانیکه برنامه به صورت زنده پخش می شد امکان بازخوردگیری قابل توجهی بود و این قابلیت در برنامه به شیوه ضبط شده از بین رفت.

وی ادامه داد: با حذف برنامه فیتیله یکی از بازوهای آموزشی خوب آموزش و پرورش و صدا و سیما از بین رفت.

فروتن عنوان کرد: در برنامه فیتیله مباحث آموزنده درسی را با کمک معلمان و بهره گیری از هنر نمایش برای مخاطبان کودک مطرح می کردیم و اثر خوبی داشت.

وی افزود: معلمان در مدارس شهرها و مناطق مختلف برنانه های آموزشی فیتیله را برای دانش آموزان مقاطع مرتبط باز پخش می کردند و این نشان از اثرگذاری آموزشی خوب فیتیله دارد.

با تعطیلی فیتیله یک روش آموزشی تعطیل شد

هنرپیشه فیتیله تصریح کرد: با این روش هزینه های آموزشی مدارس هم کاهش داشت و با تعطیل شدن فیتیله یک روش خوب آموزشی از بین رفت.

کودک نیاز به رنگ و شادی دارد

فروتن آموزش غیر مستقیم در برنامه تلویزیونی را روش مناسبی برای ترغیب کودکان دانست و گفت: کودک در هر تاریخ و مقطع سنی نیاز به تحرک، رنگ، شادی و زندگی به روز دارد و با استفاده از این ابزارها می توان مفاهیم آموزشی را به آنها منتقل کرد.

وی گفت: آموزش در قالب سنگین و با نشان دادن انگشت اشاره چندان مورد استقبال کودکان قرار نمی گیرد و تاثیری که عموهای فیتیله ای بر کودکان داشتند قابل انکار نیست و افسوس من حذف برنامه برای نسل بعدی است که در مقطع کودکی از دریافت چنین برنامه های آموزشی محروم شدند.

هر روز، روز کودک است

هنرپیشه عموهای فیتیله ای تاکید کرد: متاسفانه با حذف برنامه کودک فیتیله هیچ برنامه ای جایگزین آن نشد و این اشکال به مدیریت مربوط است و به این مهم که گذشته چراغ راه آینده است توجه نکردیم و امیدوارم برای کودکان کشور از نظر تامین نیازهای فرهنگی رخ دهد و باید توجه کنیم هر روز روز کودک است.