معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: ما در آموزش و پرورش با اطاعت از قانون همیار پلیس هستیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، عمادی در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک با طرح این موضوع که پلیس امنیت را تامین می کند، گفت: پلیس همه جا هست و امنیت را برقرار می کند.

وی خطاب به دانش آموزان حاضر در همایش، افزود: یک هفته، هفته ناجا نیست و پلیس در شهرها، راه ها، مرزها و در فضای حقیقی و مجازی پلیس حضور دارد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به نا امنی بسیاری از کشورها اشاره و عنوان کرد: ما این امنیت را مدیون تلاش پلیس هستیم و ما در آموزش و پرورش خود را همیار پلیس می دانیم و به قانون احترام می گذاریم.

عمادی خاطر نشان کرد: بدانید دستور پلیس از هر مسئله دیگری در خیابان مقدم است و باید از دستور پلیس اطاعت کنیم.