فرمانده ناجا گفت: بر اساس آمار همیاران پلیس موجب کاهش ۱۹ درصدی تخلفات رانندگی شدند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، سردار حسین اشتری در همایش طلایه داران فرهنگ ترافیک اظهار کرد: در هر خانواده ای همیاران پلیس حضور دارند و نمایندگان پلیس هستند.

وی بر اهمیت نقش همیاران پلیس در ارتقای فرهنگ ترافیک صحه گذاشت و افزود: بر اساس آمار همیاران پلیس موجب کاهش ۱۹ درصدی تخلفات رانندگی شدند.

فرمانده ناجا یادآور شد: با افزایش سطح فرهنگ ترافیکی تصادفات جاده ای کاهش می یابد و توجه به مقررات رانندگی بسیار موثر است.

اشتری تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرموده بودند یک کشته هم در جاده ها بسیار است و همه دستگاه ها باید زیر ساخت های امنیت جاده ها را فراهم کنند.

وی ادامه داد: جاده های مناسب و خودروهای با کیفیت در کنار فرهنگ بالای ترافیکی تاریکی می تواند کاهش تلفات جاده ای را موجب شود.

فرمانده ناجا خطاب به مدیران آموزش و پرورش و معلمان بیان کرد: با مجاهدت های آموزش و پرورش و کمک صدا و سیما می توان فرهنگ ترافیک را با کمک همیاران پلیس و خانواده ها ارتقای قابل توجهی داد.