در راستای نبود برنامه دقیق آموزشی برای تدریس زبان انگلیسی و زبان عربی در نظام آموزشی ایران مدیرکل دفتر تالیف کتب معتقد است کاهش ساعت آموزش زبان انگلیسی و یک پایه دیرتر شروع شدن آموزش زبان در نظام جدید آموزشی چالشی است که توانمندسازی دانش آموزان در زبان آموزی را ناکام می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، محمود امانی طهرانی، مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری در نشست خبری صبح امروز سرپرست سازمان پژوهش و مدیران کل این سازمان درباره ناکارآمد بودن تدریس زبان انگلیسی و زبان عربی در مدارس در توضیحی تفصیلی گفت: انتظار از تدریس زبان انگلیسی و عربی در آموزش و پرورش دو رویکرد جداگانه دارد. در زبان انگلیسی مبنا این است که دانش آموزان بتوانند به مهارت ارتباطی چهار گانه در زبان انگلیسی(خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش کردن) دست پیدا کنند. برنامه درسی جدیدی که تالیف شده است، بر همین اساس است.

وی ادامه داد: موضوع این است که میزان ساعتی که در کثرت دروس در متوسطه اول به این درس اختصاص داده شده است، برای رساندن دانش آموزان به این توانمندی بسیار کم است. خصوصا اینکه از تعداد ساعات تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول در نظام جدید کاسته شده و از ۳۶ ساعت در هفته به ۳۰ ساعت کاسته شده است. چند درس هم وارد دوره متوسطه اول شده است که ناخوداگاه از ساعت درس زبان در این مقطع کاسته شده است. پیش از این درس زبان در اول و دوم و سوم راهنمایی تدریس می شد و از آنجا که عملا کلاس اول راهنمایی حذف شد و به ششم تغییر پیدا کرد، یک پایه دیرتر آموزش زبان آغاز می شود.

امانی طهرانی ادامه داد: ما تلاش کردیم تا در متوسطه دوم این کاهش ساعت درسی را جبران کنیم. ولی حجم ساعتی که نیاز است تا دانش آموزان را به توانمندی مهارتی مورد نیاز برساند، بسیار بیش از این سعت را می طلبد. رویکرد کتاب های درس زبان تغییر کرده و مناسب شده است. خبر خوب این است که در سیاست چند تالیفی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کرده و سازمان پژوهش نیز آن را دنبال خواهد کرد، اولین کتابی که در دستور کار قرار می گیرد همین کتاب زبان است. تا اینجا ۶۰ درصد در این موضوع پیشرفت داشته ایم. امیدواریم مجموعه خوبی در کنار کتاب درسی به دست بیاید که ما را در نهایت به توانمندی مورد نیاز برساند. 

 

بررسی چالش هدف آموزش زبان عربی در مدارس

مدیرکل دفتر تالیف کتب ابتدایی و متوسطه نظری در ادامه درباره درس عربی و تالیف کتاب های این درس نیز بیان کرد: هدف از تالیف کتاب های درسی بحث ارتباطی با کشورهای عربی زبان نیست بلکه هدف این است که دانش آموزان بتوانند از قرآن و روایات آسان بهره بگیرند. برای همین نام کتاب های درس عربی به «عربی زبان قرآن» تغییر کرده است. نکته اینجاست که ما سه رویکرد در تدریس زبان عربی داریم. یک رویکرد رویکرد حوزوی است که قاعده محور است. نوع دوم همان رویکرد ارتباطی با جوامع عربی زبان است و رویکرد سوم که ما می خواهیم دنبال کنیم رویکرد آموزش زبان عربی به عنوان زبان دین است. 

وی گفت: تا هفت سال پیش کتاب های عربی منبعث از رویکرد اول بود و یکی از دشوارترین دروس تحصیلی دانش آموزان بود. ۷ سال است که نسل جدید کتاب ها آمده که رویکرد ارتباطی در آنها تقویت شده و از رویکرد اول کاسته شده است. ما در تولیدات جدید به دنبال پر رنگ کردن رویکرد سوم هستیم و برای همین بیشتر از مطالب دینی بهره گرفته ایم. در حال حاضر برای تقویت این رویکرد با بیش از ۵ گروه مذاکره داشته ایم تا راه سوم را ایجاد کنیم.