تکمیل ظرفیت رشته محل های آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ٩٧ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، افرادی که در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی شرکت کرده و متقاضی بهره مندی از شرایط تکمیل ظرفیت هستند، می توانند نسبت به انتخاب رشته/محل های اعلام شده اقدام کنند.

افرادی که حد نصاب ۴۵ درصد نمره خام آزمون را کسب کرده اند صرفا مجاز به انتخاب رشته های بیماری های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت خواهند بود. کسب نمره حدنصاب برای کلیه سهمیه ها تابع مقررات مربوط به خود است.

افرادی می توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند که در آزمون دستیاری دندانپزشکی در هیچ رشته/ محلی پذیرفته نشده باشند.

داوطلبان می توانند از ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۵ مهر تا ساعت ٢٤ روز دوشنبه ۱۶ مهر ۹۷ با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول پذیرش، نسبت به انتخاب اولویت های رشته / محل تحصیل خود اقدام کنند.

مهلت اعلام شده قابل تمدید نبوده و عدم تکمیل فرم انتخاب ویژه پذیرفته نشدگان در مهلت مذکور به منزله انصراف داوطلب از شرکت در مراحل پذیرش دستیار دندانپزشکی در این دوره خواهد بود.

دندانپزشکی