معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران با بیان اینکه در ۱۸ فاز اسرای جنگی ایران را بازگرداندیم، گفت: با گشایش مسیرهای پروازی نیز موفق به بازگرداندن اسرای و مجروحین بسیاری به ایران شدیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مارک آخرمَن معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران در افتتاح نمایشگاه عکس آزادی اسرای جنگ ایران و عراق به شعر معروف سعدی اشاره کرد و گفت: ۸۰۰ سال قبل انسان دوستی مطرح بوده است و صلیب سرخ برای کرامت انسانها تاسیس شد.

وی تصریح کرد: بر اساس اصول استقلال و بی طرفی صلیب سرخ در ۱۵۰ سال گذشته تلاش کرده عملیات بشر دوستانه انجام دهد.

معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران

مارک آخرمَن همچنین اظهار کرد: در راستای اصول بنیادین بی طرفی کمیته بین المللی صلیب سرخ موظف به رسیدگی به خانواده و افراد مجروح و اسرای جنگی را در خشکی و دریا بود.

وی عنوان کرد: پس از جنگ جهانی دوم کشورها به اهمیت صلیب سرخ می بردند و از آن حمایت کردند.

معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت: بر اساس کنوانسیون ژنو، باید مجروحین به کشور خود باز گردند و طرف های درگیر جنگ باید اسرای مجروح را به کشور خود بازگرداندند و آنها را مداوا کنند.

مارک آخرمَن به نقش صلیب سرخ در ۱۷ فاز در بازگرداندن اسرای عراقی اشاره و عنوان کرد: در این عملیات ۷۱۷ اسیر عراقی به عراق بازگردانده شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۸ فاز عملیات در بازگشت اسرای ایرانی انجام دادیم و عملیاتی وسیع در ادامه انجام دادیم و موفق شدیم بالغ بر ۷۰ هزار اسیر ایرانی و عراقی را در عملیات بازگشت جهانی به کشورهایشان بازگردانیم.

معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران گفت: با گشایش مسیرهای پروازی نیز موفق به بازگرداندن اسرای و مجروحین بسیاری به ایران شدیم.

مارک آخرمَن تصریح کرد: کمیته صلیب سرخ فعالیت های بسیاری در بازگشت اسرای جنگی در جنگ ایران و عراق داشت.

وی نمایشگاه عکس از فعالیت های هلال احمر و صلیب سرخ در بازگشت اسرای جنگ ایران و عراق را مفید خواند و افزود: این نمایشگاه با نگاه هنری نشان می دهد ایرانیان چقدر در هنر تبحر دارند و من هم سخنم را با شعری از سعدی شروع کردم.