رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد وضعیت شهردار تهران مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان که شامل او می شود یا خیر؟ اعلام کرد که وزیر کشور باید در این مورد تصمیم گیری کند.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران در مورد وضعیت شهردار تهران مبنی بر منع به کارگیری بازنشستگان که شامل او می شود یا خیر؟ اعلام کرد که وزیر کشور باید در این مورد تصمیم گیری کند.

او در اینکه روز گذشته سخنگوی وزارت کشور با صراحت اعلام کرد شهرداران شامل حال قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند، گفت: چنین موضوعی توسط سخنگو اعلام نشد و همچنان منتظر استعلام ها از دو نهاد نظارتی هستند، ما از وزیر کشور درخواست می کنیم هرچه سریعتر وضعیت قانون در مورد شهردار تهران را روشن کنند زیرا حکم شهردار تهران را وزیر کشور صادر کرده و در این خصوص هم باید خودش تصمیم بگیرد.

شهردار تهران همچنین با توجه به سخنان روز گذشته سخنگوی وزیر کشور گفت: سخنان اعلام شده همان صحبت هایی بود که من پیش از این اعلام کرده بودم. وزیر کشور منتظر جواب استعلامات دو نهاد نظارتی است و هنوز اتفاق تازه ای در این رابطه نیفتاده است. ما هنوز منتظر نظر کتبی وزیر کشور هستیم و همانطور که پیش از این اعلام کردم شیعه جزء منتظران است.