روز تهران با شعار تهران ایرانیان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تهران از سال ۱۱۶۴ هجری شمسی رو به توسعه نهاد و وسعت گرفت، تهران دو انقلاب و دو کودتا را در خود دیده و میزبان وقایع مهمی بوده و فستیوال های مهمی در این شهر برگزار شده است.

حال مراسم روز تهران در سال ۱۳۹۷ با حضور فعالان و مدیران حوزه شهری برگزار شد.

در این مراسم مقیمی استاندار تهران با بیان سخنانی تهران را شهری کهن که با بهره گیری از تکنولوژی مدرن شده خواند و عنوان کرد: تهران قابلیت الگوسازی برای دیگر شهرها را دارد.

احمد مسجد جامعی از پیشکسوتان فرهنگ و هنر که هم اینک عضو شورای شهر تهران است در مراسم روز تهران از سوی مدیریت شهری مورد تقدیر قرار گرفت.

افشانی، شهردار تهران با تاکید بر وسعت معنای واژه پایتختی تهران برای ایران بر اهمیت چند صدای در تهران صحه گذاشت.

در پایان از تمبر تهران با شعار تهران ایرانیان رونمایی شد.