عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تهران ۴۷ طایفه داشت، اظهار کرد: مدارا تجلی روح ایرانیان در تهران است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، احمد مسجد جامعی در مراسم روز تهران بیان کرد: در دوره اسلامی به ری عروس عالم می گفتند و تهران در کنار ری پناهگاه مردم ری شد.

وی خاطر نشان کرد: روال اقامت در تهران از ناحیه اقوام مختلف ایرانی در اولین تاسیسات بهداشتی و آموزشی صاحب تکیه شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: پیوست تهران با ائمه ناگسستنی است و از همان ابتدا اقوام مختلف به تهران آمدند.

مسجد جامعی بیان کرد: قبل از انقراض سلسله قاجار درسال ۱۲۹۹ در تهران ترکیب اجتماعی با ۴۷ طائفه نشان می دهد گروه های مختلف ایرانی در چگونگی شکل گیری حیات اجتماعی این شهر اثر گذار بودند.

وی تاکید کرد: مهمترین ویژگی تهران وحدت در عین کثرت بود.

عضو شورای شهر بیان کرد: در تهران اقوام و ادیان مختلف در کنار یکدیگر زندگی می کردند و قدیمی ترین مطب تهران مطلب و مدرسه و مسجد فیلسوف الدوله بود و ارامنه و مسیحیان در نزدیکترین فاصله در محله امامزاده اسماعیل زندگی می کردند.

مسجد جامعی یادآور شد: مدارا ویژگی روح ایرانی است که در تهران تجلی کرده است و مناسبات اجتماعی را بین خودشان تنظیم کردند.

وی تصریح کرد: اینکه صد هزار نفر از تهران لباس عزم می پوشند و از آیین این سرزمین دفاع کردند تجلی مجموعه ای است از کل ایران و همه ی صداها در تهران شنیده می شده و همه نمایندگی های اقوام در تهران نقش فعال داشتند و این حضور تا امروز هم نمود دارد.

مسجد جامعی گفت: همانچانچه در عالم نمی بینید در شهری اینچنین طوایف مختلف و ادیان مختلف کنار هم باشند، کمتری شهری را می بینید که اینچنین جغرافیای چهارفصل داشته باشد.

وی بیان کرد: همه آنها که در شرایط بحران زندگی کردند، علاوه بر ارادت مردم به خاندان علوی به زیست بوم و خوش آب و هوا بودن تهران اشاره کردند و تهران امروز نیازمند همین امید و آینده نگری است.

وزیر اسبق فرهنگ کشور در بخشی از سخنانش گفت: تهران نیازمند مشارکت همه گروه هاست و در قانون اساسی آنجا که موضوع شورا را مطرح می کند در سلسله مراتب از شورای محل به مجلس شورای اسلامی می رسد.

مسجد جامعی عنوان کرد: باید شرایط اجرای قانون اساسی برای گروه های مختلف را فراهم کنیم و مشارکت عمومی تنها با سخن گفتن به وجود نمی آید.

وی تصریح کرد: تهران یادگار ادب است و نقش تهران را زنان زدند و آن کسانی که تکیه، مدرسه، حمام و ... برای تهران ساختند همگی خانم بودند.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: کهن دیار تهران مانع از آن نباشد که آلودگی تهران را فراموش کنیم و ما گذشته را به امروز وصل می کنیم و امروز را به آینده وصل می کنیم و رقم زدن این مهم بر عهده مردان و زنان این سرزمین است.