معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران ضمن تشریح چشم انداز توسعه عنوان کرد: شهر تهران در پایان برنامه، شهری با آلودگی خیلی کمتر، با روزهای سالم خیلی خیلی بیشتر و بدون روزهای تعطیل به دلیل آلودگی و شهری با سرعت بیشتر و با ترافیک کمتر خواهد بود.

خبرگزاری موج-اکرم سادات حسینی؛ روز تهرانِ ایرانیان یک فرصت اجتماعی است، فرصتی که به واقعیت های این کهن شهر با همه آنچه دارد و ندارد نگاه کنیم، تهران مترو دارد و دود هم دارد حالا باید کمی آنطرف تر که خشک شده و دشت ورامین نشست کرده را هم ببینیم که چه خطری در پایین این کهن دیار در کمین است.

تهران کوه های برف گیر دارد و این زیبایی اغلب در هاله ای از دود ناپدید است.

نفس که می کشی اینجا تهران کم هواست و هیچگاه نه کسی دلش برای تهران سوخت و نه گنجشک های آن فقط این جا همه دغدغه دلار دارند و نمی بینند که کودکان فال فروش پشت چراغ قرمز چطور التماس می کنند! بخر ... یک فال هم از من بخر... !

اینجا هوای دل مردم کمی گرفته تر از مهر پاییزی است و مهر دلشان هم طوری گرد گرفته و ریز غبارها به آن نفوذ کرده، حالا شهرداری تهران به مناسبت این روز تاریخی برخی از خدمات تفریحی و گردشگری شهر را از جمله سینماها و موزه ها را نیم بهاء و رایگان کرده تا شاید فرصتی باشد برای نگاه دوباره شهروندان به تهران! اما انگار این روز هم می گذرد اما همچنان تهران نبض پر طپش دارد و در روزی که به نام خود او نام گرفته هم از تکاپویش کم نمی شود!

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران این روزها درگیر برنامه ریزی های بلند مدت برای یک دوره پنجساله برای کلان شهر تهران است و این برنامه توسعه بی شک چشم اندازی را برای پایتخت به تصویر خواهد کشید به سراغ او رفتم و درباره چشم انداز تهران در پایان برنامه جویا شدم.

حجت الله میرزایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، ضمن تشریح چشم انداز توسعه عنوان کرد: شهر تهران در پایان برنامه، شهری با آلودگی خیلی کمتر، با روزهای سالم خیلی خیلی بیشتر و بدون روزهای تعطیل به دلیل آلودگی و شهری با سرعت بیشتر و با ترافیک کمتر خواهد بود.

وی عنوان کرد: مهمترین تفاوت برنامه توسعه با دو برنامه پیشین در فرآیند مشارکتی تدوین آن است و بر اولویت های شهر در مسائلی چون ترافیک، ایمنی در برابر زلزله و حوادث، آلودگی و نابرابری شمال و جنوب تهران تمرکز داشته است.

معاون برنامه ریزی شهردرای تهران با طرح این مطلب که برنامه توسعه شهری در تهران به به هفت موضوع مهم متمرکز است، افزود: تعداد اهداف برنامه محدود شده و به جای اهداف عملکردی، اهداف پیامدی مد نظر برنامه ریزان شهری قرار گرفته است و احکامی مد نظر است که شهروندان باید در رابطه با آن نظر دهند و به حکمروایی خوب توجه جدی شده است و پیش بینی شده است که نظام حکمروایی اصلاح شود و تا این نظام اصلاح نشود هیچکدام از اهداف دیگر در شهر محقق نمی شود.

میرزایی در خصوص مطالبه گری شهری از سوی شهروندان و ساکنان شهر بیان کرد: رسانه ها کمک کردند تا همه مسئولان در سراسر جهان پاسخگو باشند و فشاری که از طرف شبکه های اجتماعی بر دولت ها وارد می شود بهترین ضمانت برای مطالبه گری شهروندان است و مستبدترین دولت ها در مقابل مطالبات مردم پاسخگو شدند و شهرداری هم از این قاعده مستثنی نیست.

وی خاطر نشان کرد: توسعه شهری وقتی به مطالبه و خواست عمومی تبدیل شود، شهرداری موظف به پاسخگویی است به ویژه وقتی شورا هم آنها را ملزم به شفافیت در همه روندها و تصمیم ها می کند و همه می دانند شهرداری چه قراردادهایی با چه مبالغی و با چه کسانی منعقد کرده است و برای چه نوع فعالیت هایی چه کسانی را منصوب کرده و به چه افرادی املاک و دارایی واگذار کرده است و چه امتیازهای خاصی داده است و مرحله بعد از شفاف سازی پاسخگویی است.