رئیس جمعیت هلال‌احمر از غرفه معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات توانبخشی گفت: نهادهای بسیاری می توانند هلال احمر را در رسیدن به اهدافش یاری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر پیوندی در بازدید از چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی تجهیزات توانبخشی و دیدار با فریدون نوری، بنیانگذار و مجری این نمایشگاه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی از دل افراد شیفته و خدمتگزار برمی‌آید و تلاش و هماهنگی بسیاری را طلب می‌کند.

فریدون نوری، با اشاره به اینکه نهادهای بسیاری در کشور هستند که می‌توانند با همکاری و همیاری، ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند، افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه اطلاع رسانی و دسترسی بهتر به اطلاعات برای جامعه نیازمند است.

در این بازدید داریوش سودی، مشاور رئیس جمعیت و حسن صفاریه، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی رئیس جمعیت هلال‌احمر را همراهی می‌کردند.