دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: برنامه ریزی سند تحول در افق ۱۴۰۴ طرح ریزی شده و در اجرای دو سند توسعه ششم و هفتم محقق می شود.

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در تشریح سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: پس از سال ها کار تخصصی برنامه سند تحول بنیادین برای اجرا در دوره برنامه های توسعه ششم و هفتم آماده اجرا شده است.

وی افزود: یکی از اصلی ترین برنامه ها کارکرد تحولی و فرهنگی است و تربیت با توجه به همه ابعاد برای ایجاد توازن تربیت در ساحت های اعتقادی، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ ای، زیبایی شناختی و هنری و فیزیکی و بدنی و تربیت علمی و فناورانه مورد نظر است‌.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با طرح این موضوع که از چرخش های تحول آفرین از جمله مهمترین برنامه های سند تحول آموزش و پرورش است، گفت: مدیران و مربیان ما باید به طور متوازن به ابعاد تربیتی در نظام آموزش و پرورش بر مبنای تحول آموزشی توجه کنند.

ادهم همچنین گفت: تکمیل و تعادل هویت یکی از اهداف جدی ما در سند هست.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تحقق ۳۰ درصدی اهداف سند محقق شده و اجرای مابقی آن را به دو برنامه ششم و هفتم توسعه موکول کردید؟ بیان کرد: این سند تحول در چشم انداز توسعه کشور تا ۱۴۰۰۴ طرح ریزی شده است‌.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش زمان بَر است و گام به گام ما باید به اجرای آن نزدیک شویم و نباید انتظار داشته باشیم در سال اول، دوم و یا سال های اول تمام اهداف سند قابل تحقق و دسترسی باشد.

ادهم گفت: از نظر کلی معتقدیم فرآیند فراهم آوردن اجرای سند را سپری کرده ایم.

وی به تهیه زیرساخت نیروی انسانی و زیرساخت تجهیزات ذیل سند تحول اشاره و عنوان کرد: زیر ساخت منابع مالی هم در کنار تهیه دیگر زیر ساخت ها شکل می گیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش همچنین به زیر ساخت برنامه ای سند تحول پرداخت و گفت: ما موفق به تصویب زیر ساخت های برنامه ای در شورای عالی آموزش و پرورش شدیم و در اجرای برنامه ششم توسعه ذیل ۱۳۱ راهکار سند تحول را اجرایی می کنیم.

ادهم گفت: امیدواریم دولت و مجلس در تحقق بودجه و اعتبار لازم اجرای سند تحول، وزارت آموزش و پرورش را همراهی کنند.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی عملیاتی که در دست دولت است مبتنی بر سند تحول آموزش و پرورش است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش یادآور شد: پس از سال ها تلاش و کار گسترده علمی و پژوهشی برنامه های اجرایی سند تحول بنیادین ذیل راهکارهای اجرایی سند تدوین شد.