بنا به اعلام سازمان پزشکی قانونی ​در پنج ماهه نخست امسال آمار تلفات غرق شدگی در کشور 13 و نیم درصد کاهش یافت. این آمار از 599 فوتی در پنج ماهه سال گذشته به 518 کشته در پنج ماهه اول امسال رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، در پنج ماه نخست امسال که میزان غرق شدگی 13 و نیم درصد کاهش داشته است. از کل این تعداد 447 نفر مرد و 71 نفر زن بودند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق شدگی در پنج ماهه سال گذشته 504 و تعداد زنان 95 نفر بوده است.

بر اساس این گزارش در این مدت استان های خوزستان با 65، گیلان با 52 و مازندران با 50 فوتی بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته اند.

همچنین در پنج ماهه امسال، بیشترین تلفات با 151 فوتی در مرداد و کمترین آن با 53 فوتی در فروردین ماه ثبت شده است. ضمن آنکه آمار تلفات غرق شدگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته تغییر چندانی نداشته و با رشد 0.7 درصدی مواجه بوده است.

در مدت این پنج ماهه امسال نیز رودخانه ها بیشترین آمار تلفات غرق شدگی را داشته است. در این مدت 141 نفر در رودخانه ها جان خود را از دست داده اند در حالیکه آمار تلفات غرق شدگی در دریا برابر با 102 نفر(11 نفر در محدوده مجاز و 91 نفر در محدوده خارج از طرح) جان باخته اند.

پس از رودخانه و دریا، دریاچه مصنوعی و سد با 69، استخر کشاورزی با 56، کانال با 45، استخر شنا با 31، چاه با 16، حوض و حوضچه با 5، و دریاچه طبیعی با 4 فوتی به ترتیب بیشترین آمار تلفات غرق شدگی پنج ماهه امسال را داشته است. بر اساس این آمار 29 نفر نیز در سایر مکان های آبی جان خود را از دست داده اند.