رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری در بخش بودجه غیر نقدی وضعیت مناسب نداشت و ۲۳ درصد عقب تر از درآمدهای مصوب قانونی باشیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی موج، محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر ضمن تشریح مصوبات جلسه نود و یکم شورا در جمع خبرنگاران بیان کرد: پنج دستور در جلسه امروز شورا بررسی شد.

وی به گزارش خزانه داری شورای شهر از آخرین وضعیت درآمد و هزینه شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران تا مرداد ۹۷ در بخش بودجه نقدی بسیار خوب عمل کرده بود و مطابق با بندهای بودجه درآمد کسب کرده است.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری در بخش بودجه غیر نقدی وضعیت مناسب نداشت و ۲۳ درصد عقب تر از درآمدهای مصوب قانونی باشیم.

هاشمی اظهار کرد: در همین رابطه لایحه دو فوریتی مبنی بر شفافیت بودجه غیرنقدی در شهرداری تهران و جلوگیری از فساد ارائه شد و امروز یک فوریت آن تصویب شد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه به زودی به صحن شورا می آید.

وی همچنین عنوان کرد: طرح جلوگیری از تعارض منافع مدیران شهرداری با سه پیشنهاد تغییر در شورا به تصویب رسید و موجب کاهش فساد در شهرداری تهران است.

بستگان اعضای شورای شهر مدیر شهرداری نمی شوند

رئیس شورای شهر همچنین گفت:  یکی از پیشنهادات اضافه شدن اعضای شورای شهر به این مصوبه بود تا اعضای شورای شهر هم مانند مدیران شهرداری تابع قانون تعارض منافع باشند و مصوب شد.

هاشمی در تشریح قانون تعارض منافع عنوان کرد: این قانون همیشه در دولت بوده و در شهرداری این موضوع مطرح شد که روشن تر عمل شود و مدیران شهرداری با اقوام و بستگان درجه یک و دو خود قرارداد منعقد نکنند و یا آنها را در مشاغل مدیریتی شهرداری به کار گیری نکنند و اعضای شورا هم شامل این قانون شدند.

وی در ادامه اعلام مصوبات جلسه شورای شهر گفت: معرفی دو نفر برای مسائل آسیب های اجتماعی در شهر تهران به رای اعضای شورای شهر گذاشته شد و انتخاب شدند.

رئیس شورای شهر در واکنش به اقدام به خودسوزی یک شهروند مقابل شهرداری که مورد پرسش خبرنگاری بود، گفت: از آنجاییکه هنوز گزارشی به من ارسال نشده نمی توانم پاسخگو باشم.

۲۵۰۰ پست مدیریتی در شهرداری شفاف می شود

هاشمی همچنین در مورد تعارض منافع به خبرنگاران گفت: می توانید راستی آزمایی کنید و در شهرداری و سازمان های وابسته به آن حدود ۲۵۰۰ پست مدیریتی وجود دارد که با رده ۱۴ و ۱۵ در شهردادی حکم دریافت می کنند و باید بررسی شود که این مدیران بر چه اساسی حکم می گیرند.

وی تصریح کرد: در سایت شفافیت سوابق، تحصیلات و اطلاعات نحوه انتصاب حدود ۲۵ درصد مدیران در دسترس است و ما بقی مدیران هم باید اطلاعات خود را در سایت شفافیت قرار دهند.

رئیس شورای شهر در ادامه گفت: وقتی ۱۰۰ درصد اطلاعات مدیران در سایت شفافیت قرار بگیرد می توان راستی آزمایی کرد البته ممکن است برخی در آینده دارای ارتباط خویشاوندی شده باشند و در مصوبات بعدی به این مسائل هم می پردازیم.

درخواست ملاقات اعضای شورای شهر با رهبر انقلاب

هاشمی همچنین در مورد درخواست ملاقات اعضای شورای شهر با مقام معظم رهبری گفت: در خواست ملاقات مربوط به شخص من نبوده و هر زمام اجازه داده شود مسائل را مطرح می کنیم.

در جریان پاسخ مجلس نیستم

وی در مورد اینکه ظاهراً امروز استفساریه مجلس نسبت به وضعیت شهرداری در مواجهه با قانون منع به کار گیری بازنشستگان مشخص شده در پاسخ به خبرنگاری، عنوان کرد: من از صبح در جلسه علنی شورای شهر بودم و از این موضوع بی اطلاع هستم و ظاهراً برای دریافت پاسخ استفساریه خیلی عجله دارید.