سیدحسن رسولی گفت:مطمئنا شرایط اقتصادی در تامین منابع مالی شهرداری اثرگذار خواهد بود و لازم است شهرداری در حذف هزینه های غیر ضروری توجه کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، سیدحسن رسولی در ارائه گزارش درآمد و هزینه های شهرداری در تیر و مرداد سال ۹۷ به بیان نکاتی پرداخت و گفت: چرخه بدهی های شهرداری رو کاهش است.

وی خاطر نشان کرد: مطمئنا شرایط اقتصادی در تامین منابع مالی شهرداری اثرگذار خواهد بود و لازم است شهرداری در حذف هزینه های غیر ضروری توجه کند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همچنین تصریح کرد: شهرداری با استفاده از جلب سرمایه گذاری و قرارادهای بیع متقابل می تواند مسائل مالی شهر را مدیریت و توسعه دهد.

بر اساس گزارش ارائه شده شهرداری ۲۳ درصد کسری بودجه در دو ماه تیر و مرداد داشته است.

همچنین فساد ناشی از درآمدهای غیر نقد در گزارش ذکر نشد.

در ادامه این گزارش برخی از اعضای شورای شهر در رابطه با گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری اظهار نظر کردند.

رییس شورای شهر نیز خواستار رسیدگی و ساماندهی درآمد غیر نقد شهرداری شد.

به پیشنهاد اعضای شورای شهر مقرر شد یک فوریت قانونی مرتبط با درآمدهای شهرداری در جلسه امروز اعلام وصول شده و در جلسه یکشنبه آینده در دستور قرار بگیرد.

 

 

بسمه‌تعالی

گزارش خزانه دار شورا درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران،سال 1397 

(تیر و مرداد ماه 1397)

 

اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران

شهروندان شریف پایتخت

با سلام و احترام

در اجرای مفاد ماده 79 قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/02/1392 هیئت محترم وزیران، که اشعار می‌دارد: «کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعایت مقررات که در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی‌حساب است و یکی از اعضای انجمن که برای نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می‌شود رسیده باشد. شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هرماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل را به انجمن شهر تسلیم کند.» به عنوان خزانه دار شورا گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1397 را  در دو ماه  تیر و مرداد ماه به سمع و نظر شما عزیزان می رسانم.

 

الف. ارزیابی کلی: 

شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی منتهی به مرداد ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 72.622 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار نماید، اما توانسته با تحقق 77 درصد منابع ،مبلغ 56.359  میلیارد ریال را تحصیل نماید و با ثبت تنها 15 درصد مصارف خود مبلغ 10.305 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه تا پایان مرداد ماه ارائه نماید. تحقق 77 درصد دریافت ها، بیانگر آنست که شهرداری با 23 درصد کسری عملکرد در تامین منابع مواجهه است و ثبت میزان 15 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.    

 

ب. عملکرد درآمد: 

در بخش عملکرد منابع در تیر و مرداد ماه 1397 شهرداری تهران مازاد عملکرد 6.059 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده است، که عمده این عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارائی های سرمایه ای می باشد،در حالی که شهرداری مکلف به تامین 43 درصد منابع از این محل بوده است ما شاهدیم توانسته است مبلغ 23.891 میلیارد ریال (68 %) از منابع خود را در دو ماه تیر و مرداد از این محل تامین کند. 

در بخش درآمدها ما در تیر و مرداد شاهد عملکرد 10.491 میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری  عملکرد 23 درصدی در این بخش مواجه هستیم، در حقیقت نوسانات اقتصادی این بخش از منابع شهرداری را نیز دستخوش تغییر نموده است.

در بخش منابع حاصل از دارائی های مالی  ما شاهد کسری عملکرد 74 درصدی در تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی، به مبلغ 726 میلیارد ریالی در دو ماه تیر و مرداد شهرداری هستیم. بنابراین بر همین اساس در این دو ماه منابع حاصل از دارائی های مالی به جای آنکه سهم ده درصدی از منابع این دو ماه را طبق مصوبه شورا به خود اختصاص دهند، سهمی نزدیک به 2 درصد از منابع دو ماه را به خود اختصاص داده اند و بیانگر آنست که چرخه ایجاد بدهی برای اداره شهر و شهرداری در حال پایان یافتن است. همه ما باید از طریق مدیریت مصارف و کاهش هزینه ها از ایجاد بدهی جدید برای اداره شهرداری و شهر اجتناب کنیم.   

 

ج. عملکرد هزینه: 

در بخش عملکرد مصارف در تیر و مرداد ماه 1397 با کسری عملکردی 20.405 میلیارد ریالی (77 %) نسبت به بودجه مصوب مواجه است، که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  یعنی پروژه ها و هزینه های توسعه شهر است. در دو ماه تیر و مرداد ماه بوده است ما شاهدیم مبلغ 2.014 میلیارد ریال معادل  34درصد از مصارف دو ماه را در بخش تملک دارائی های سرمایه ای هزینه نموده است.

در بخش مصارف هزینه ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می یابد ما شاهد عملکرد 3.497 میلیارد ریال هستیم، که 60 درصد کل مصارف شهرداری در تیر و مرداد ماه 1397 را از آن خود کرده است.

در بخش مصارف تملک دارائی های مالی  یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد 282 میلیارد ریالی در دو ماه تیر و مرداد ماه هستیم. 

البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی است،که لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد. 

امیدوارم این روند گزارش دهی حسابهای درآمد و هزینه شهرداری که برابر قانون آغاز شده است زمینه های انضباط مالی و حاکم شدن قانون بر رویکردهای مالی و معاملاتی شهرداری را تقویت نماید و شهروندان را از روند مالیه شهری و آنچه در بخش مالی شهرداری می گذرد آگاه نماید و این آگاهی زمینه ساز پرسشگری و تقویت نظارت شهروندان بر شهرداری را فراهم سازد. 

مطمئنا تغییرات و تحولات اقتصادی بر عملکرد مالی شهرداری تهران تاثیرات مستقیم و غیر قابل انکاری دارد و این امر شهرداری را با چالش تامین منابع برای اداره شهرداری و تامین هزینه های نگهداشت و توسعه شهر مواجه خواهد نمود و ضروری است به منظور مدیریت اثرات این چالش ها از سوی جناب آقای مهندس افشانی شهردار محترم تهران در تعامل و همراهی با همکارانم در شورای اسلامی شهر تهران تدابیر و راه حل های مناسبی در مدیریت هزینه ها و تلاش برای کاهش هزینه های غیر ضروری تبیین و ملاک عمل قرار گیرد.  

از صبر و حوصله ای همکاران عزیزم و اصحاب رسانه در استماع این گزارش تشکر و قدر دانی می نمایم و تقاضا دارم درباره آنچه در این گزارش به سمع و نظرتان رساندم بحث و بررسی کنید تا شهر،شهرداری و شهروندان از نتایج پرسش و کاوشهایتان بهره مند گردند.  

 

سید حسن رسولی 

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران