هزار و 700 فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی در مناطق محروم که بدست خیرین ساخته شده بود امروز از سوی وزیر آموزش و پرورش افتتحاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاح همزمان و متمرکز هزارو 700 فضای آموزشی، ورزشی و پرورشی گفت: امروز هشت هزار کلاس درس افتتاح می شود. این در حالی است که سال قبل پنج هزار کلاس افتتاح کردیم و علی‌رغم تحریم ها امروز این رشد را شاهد هستیم.

بطحایی گفت: وقتی می گوییم مدرسه جایی برای آموزش مهارت های زندگی دانش آموزان است و این قدم اول یک چرخش بزرگ در عرصه تعلیم و تربیت است و اهمیت فضای مدرسه را نشان می دهد. امروز بخشی از کاستی های ما در این حوزه برطرف می شود. امروز با افتخار می گوییم بخش مهمی از مدارس کشور با دست پر خیر خیرین افتتاح می شود و امیدوارم با همین روند دیگر نگران مدارس ناایمن برای بچه هایمان نباشیم.