بندپی افزود: بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان یک سوم جمعیت کشور را تشکیل دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، انوشیروان محسنی بندپی در روز جهانی سالمندان در نشست مشترک با خانم جودان رییس صندوق سازمان ملل در ایران بیان کرد: جمعیت ایران رو به سالمندی است و بر اساس آخرین سرشماری ۹.۳ جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل می دهند.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۵۰ جمعیت سالمندان یک سوم جمعیت کشور را تشکیل دهند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی از مشکلات اقتصادی و بهداشت و پزشکی سالمندان، بیان کرد: در ذیل شورای عالی سالمندان کارگروه هایی را برای ارتقاء و بهبود زندگی آنها در نظر داریم.

محسنی بندپی از برگزاری همایش نقش خانواده، اجتماع و دولت در جامعه را اول تا دوم آبان خبر داد و افزود: امروز شورای ملی سالمندان تشکیل جلسه داد و صندوق های بازنشستگی تکالیفی را در حیطه توانمندسازی و بیمه های تکمیلی را پذیرفتند تا شاهد سالمندی پویا و با عزت در کشور باشیم.

20181001_161915

در حال تکمیل...