وزیر آموزش و پرورش گفت: موفق شدیم اهداف دوره های سند تحول را مصوب کنیم و شاهد رونمایی استقرار برنامه اجرایی سند تحول و سند پشتیبان این سند ملی هستیم.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، آئین رونمایی و تبیین برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش ضمن تشریح اهمیت سند تحول و ضرورت های زیرساختی در امکان اجرای آن گفت: موفق شدیم اهداف دوره های سند تحول را مصوب کنیم و شاهد رو نمایی استقرار برنامه اجرایی سند تحول و سند پشتیبان این سند ملی هستیم. 

وی تاکید کرد: نقشه راه تحول آموزش و پرورش همین سند تحول است و برنامه دیگری در این مسیر وجود ندارد و لازم است همه توان و انرژی خود را معطوف این امر مهم داشته باشیم.

بطحایی با اشاره به زمانبندی های اجرایی سند تحول گفت: طبق برنامه ریزی می توان پیش بینی کرد سه سال آینده در چه موقعیتی قرار دادیم.

وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل سند تحول بنیادین را نقشه راه آموزش و پرورش خواند و افزود: مرکزی را برای رصد مستمر و انطباق با برنامه های سند تحول راه اندازی می کنیم.

بطحایی عنوان کرد: سند تحول همان زیر نظام هاست و برنامه ریزی در شش زیر نظام همان برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی در سند تحول است.

وی در بخشی از سخنانش به چارچوب اجرایی سند تحول پرداخت و ادامه داد: برنامه اجرایی سند تحول باید تا یکماه آینده مشخصاً اعلام کند که بودجه مورد نیاز برای سال ۹۸ چه مقدار خواهد بود و این مهم باید به عنوان اولویت نخست لحاظ شود.

مدرسه امروز با سند تحول فاصله دارد

وزیر آموزش و پرورش با طرح موضوعات مرتبط به فراز و فرودهای سند تحول اظهار کرد: وقتی مدرسه رکن اصلی اجرا و تصمیم سازی برنامه های آموزش و پرورش عرض می شود باید به ایجاد یک چرخش قائل شد و اگر چنین چرخشی رخ ندهد یعنی تحولی صورت نگرفته است.

بطحایی تاکید کرد: مدرسه امروز با سند تحول فاصله دارد و با نگاهی به بخشنامه‌هایی که از اداره به مدارس می رود می توان این مهم را دریافت. 

وی با بیان اینکه مدرسه محوری موانعی دارد، افزود: ممکن است بخشی از اهداف سند تحول ممکن است مغایر موقعیت سازمانی ما باشد.

وزیر آموزش و پرورش به مشکل حافظه محوری نیز به عنوان یک مشکل در مسیر سند تحول بنیادین پرداخت و گفت: آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش و انطباق آموزش ها با نیازهای فردی و اجتماعی در چرخش های مدرسه حول اجرای سند تحول باید مورد توجه قرار گیرد.