​هوای تهران با شاخص 45 در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره وضعیت کیفی هوای تهران توضیح داد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته  با شاخص 45 در شرایط پاک قرار داشت.

او گفت: در 24 ساعت گذشته وضعیت آلاینده های مونوکسیدکربن با شاخص (22) پاک، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با شاخص ( 42) پاک و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون با شاخص ( 49) پاک بود.

وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 45 در وضعیت پاک است.