مشاور فرهنگی رئیس هیئت مدیره دانشگاه آزاد اسلامی گفت:حمله تروریستی اهواز اقدام کور دشمن از سر استیصال است و به مردم عادی و سربازانی که فقط برای رزمایش و اسلحه هایی که مسلح نیست شلیک کردند، سربازانی که برای جنگ نیامده بودند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، حمیدرضا مقدم فر در همایش دفاع همچنان باقی است در هفته گرامیداشت دفاع مقدس عنوان کرد: گرامیداشت دفاع مقدس دو سود برای نسل ما و نسل های بعدی ما دارد.

وی تصریح کرد: دفاع مقدس سرمایه ای است برای تقویت ولایت مداری و از آنجا که این سرمایه بسیار ارزشمند است و دشمن در خال تخریب و تحریف او هست.

مشاور ولایتی به اهمیت بهره برداری فرهنگی از دفاع مقدس پرداخت و افزود: امروز مسئله در جنگ اقتصادی داریم و این موضوع خیلی کوچک تر از موقعیتی است که در اوایل جنگ و دفاع مقدس داشتیم.

مقدم فر به توجه به الگوهای مهمی چون شهدای زنده تاکید و اظهار کرد:  باید توجه کنیم شهدای زنده چون دکتر طهرانچی الگو قرار گیرند و امروز افتخاری برای جمهوری اسلامی است که این دانشمند هسته ای در مسئولیت مراکز علمی و فرهنگی است و تا کنون تحول ارزشمندی در دانشگاه آزاد ایجاد کردند.

وی همچنین عنوان کرد: تحول در دانشگاه آزاد نیاز به بسیج همگانی دارد که خانواده ها وقتی فرزندان خود را به دانشگاه آزاد می فرستند تحت تربیت اسلامی قرار گیرد و دانش و فنون لازم را هم بیاموزد.

وی یادآور شد: امروز کشور ما سرمایه های بزرگی دارد و جدای از سپاه و بسیج امروز ارتش کشور مایه افتخار است و کشور ما در سایه همه افتخارات امن ترین کشور است.

مقدم فر گفت: حمله تروریستی اهواز اقدام کور دشمن از سر استیصال است و به مردم عادی و سربازانی که فقط برای رزمایش و اسلحه هایی که مسلح نیست شلیک کردند، سربازانی که برای جنگ نیامده بودند.

وی در بخشی از سخنانش با مرور تلاش رزمندگان در دفاع مقدس عنوان کرد: اولین توپخانه را با اعتنا به فرمان امام راحل و با دستان خالی ایجاد کردند.

مشاور فرهنگی سپاه پاسداران بیان کرد: حضرت آقا از دکتر تهرانی مقدم با سه مدال تقدیر کردند.

مقدم فر به خوابی از تهرانی مقدم اشاره کرد و افزود: ایشان در خواب دید که فوت شده و می خواهد یک عملکرد از خود بگوید که با خود فکر کرده دستاوردهای هسته ای وظیفه اش بوده و تنها یاد مجالس عزای حسینی در عالم رویا صحنه مقابل شهید تهرانی مقدم فر را به مکان سرسبز و خرم تبدیل کرده بود و این رویا را شهبد بازگو کرده بود.