سرپرست دانشگاه آزاد گفت:امروز دشمن فرهنگ و پیشرفت علمی را نشانه گرفته و نه فقط با فرهنگ که اسلحه در دست گرفته و استاد ما را در حالیکه پایان نامه دانشجو در دست اوست به شهادت می رساند و سلاح در دست استاد شهریاری نبود و پایان نامه دانشجو بود و خون استاد به روی برگ های رساله دانشجویی ریخته شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمد مهدی طهرانچی که در همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس با عنوان دفاع همچنان باقی است، سخن می گفت، ضمن تبیین تهمت تاریخ دفاع مقدس گفت: جامعه ای که دچار فراموشی گذشته شود آینده نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: آینده هر ملت از آن خود آن ملت است و دفاع مقدس بخشی از آینده ماست و نه بخشی از گذشته ما و همانطور که قیام کربلا متعلق به آینده ماست و نه گذشته ما و دقت کنیم الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی از گذشته شروع شده است.

سرپرست دانشگاه آزاد همچنین عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران در آستانه ۴۰ سالگی است و سیر تحول انسان در قرآن در سن چهل سالگی اشاره به کمال دارد و وظایفی بر عهده انسان است.

طهرانچی افزود: انقلاب ما به چهل سالگی که رسید دست مظلومان یمن را هم گرفت و دفاع که امروز چند وجهی شده و حضور در منطقه یک الزام شده است.

وی با بیان اینکه این الزام به خواست آنان است که حیات خود را در گرو حضور مردان ما می دانند خاطر نشان کرد: امروز دشمن فرهنگ و پیشرفت علمی را نشانه گرفته و نه فقط با فرهنگ که اسلحه در دست گرفته و استاد ما را در حالیکه پایان نامه دانشجو در دست اوست به شهادت می رساند و سلاح در دست استاد شهریاری نبود و پایان نامه دانشجو بود و خون استاد به روی برگ های رساله دانشجویی ریخته شد.

سرپرست دانشگاه آزاد یادآور شد: در مقالات مجله نیچر ذکر شد که مرجعیت علمی در ایران در حال تحقق دوباره است مگر آنکه با اغتشاشات سیاسی جلوی آن گرفته شود.

طهرانچی افزود: در مقاله می ۲۰۰۵ در مجله نیچر به فراخوان توسعه علمی رهبر اشاره شده و همچنین به لبیک جامعه به رهبری نیز پرداختند.

وی در ادامه به مقاله دیگری در همان مجله می پردازد و می گوید: در مقاله دیگری اشاره به محققی در دوران جنگ شد که پایداری و پیشرفت علمی و صلح را خوب می شناسد و در اندیشه سرآمدی علمی ایران بود.

سرپرست دانشگاه آزاد تصریح کرد: جهاد بسیجی می خواهد و جهاد علمی هم بسیجی می خواهد.