هوای پایتخت امروز دوم مهرماه با شاخص کیفی 72 در وضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، هوای تهران با شاخص کیفی هوای تهران 72 در وضعیت سالم قرار دارد. بر این اساس میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون بین 58 تا 83 متغیر بوده است.

همچنین میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از 49 تا 64 و آلاینده منوکسیدکربن نیز از 17 تا 29 متغیر بوده است.

وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص 72 در وضعیت سالم است.