مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه تاکسیرانی امکان استفاده از اعتبار قانون رفع موانع تولید را پیدا نکرد، گفت: پیش بینی می شود تا سال 98 تعداد تاکسی های فرسوده به 28 هزار برسد.

علیرضا قنادان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در مورد نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران گفت: هم اکنون از حدود ۸۰ هزار تاکسی پایتخت با تعریف فرسودگی هم اکنون حدود ۱۸ هزار خودروی فرسوده داریم که سن آنها بیش از ۱۰ سال است.

وی افرود: در انتهای امسال ۱۰ هزار خودروی دیگر به تعداد تاکسی های فرسوده پایتخت اضافه می شود و تعداد تاکسی های فرسوده به ۲۸ هزار خواهد رسید.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران همچنین عنوان کرد: مشکل نوسازی ناوگان تحویل ندادن خودرو و تامین آن توسط خودرو ساز است و هم اکنون ۸ هزار راننده تاکسی در سامانه مرکزی ثبت نام کرده و متقاضی دریافت خودرو جدید هستند.

قنادان یادآور شد: خودرو ساز از ابتدای سال حدود ۳۰۰ خودرو را تحویل داده و بیش از این تعداد را تامین نکرده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون خودرو برای تحویل وجود ندارد تا ناوگان را نوسازی کنیم نه آنکه متقاضی نوسازی نداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران همچنین در مورد اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد پیش بینی شده در تبصره قاف بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید عنوان کرد: خودروهای پایه گاز سوز، هیبریدی و برقی و به اصطلاح پاک شامل این طرح می  شدند و به دلیل مشکلاتی امکان استفاده از این اعتبار فراهم نشد.

قنادان ادامه داد: در همین رابطه دو یا سه تفاهم نامه منعقد کردیم و متاسفانه به دلیل متوقف شدن ثبت سفارش خودرو و توقف واردات خودرو امکان اجرا و استفاده از این ردیف بودجه میسر نبود.

وی با انتقاد از اینکه نباید خودروی تاکسی به خودروی عادی شرایط یکسان در تحویل از سوی خودروساز داخلی و واردات داشته باشد اضافه کرد: خودروی عادی مصرف شخصی دارد و هر تاکسی در خدمت شهروندان است و خدمت رسانی به صدها شهروند در طول روز را بر عهده دارد.

قنادان تصریح کرد: تاکسی های پایتخت عملاً طبق تعریف و خارج از تعریف مصوبات امکان برخورداری و استفاده از اعتبار اختصاص یافته در کاهش سوخت فسیلی را از دست دادند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است ثبت سفارش تاکسی وارداتی از کاربری شخصی مجزا شود و تاکسی با کیفیت مناسب وارد کشور شود که منافع عمومی و هوای پاک و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی را در پی دارد.

رئیس تاکسیرانی تهران یادآور شد: عمده مشکل نوسازی ناوگان هم اکنون نبود خودرو و تامین آن است و مشکل تامین مالی نداریم.