شهربانو امانی گفت: در حال حاضر خشکسالی مشکل جدی کشور است و آب گرانبهاترین نعمت ماست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، شهربانو امانی در خصوص کمبود منابع آب در کلانشهر تهران تذکر داد و افزود: یکسال است نسبت به شستشوی حیاط شورا با آب تذکر می دهم و این تذکر شخص من نیست و صبح با ۲ هزار لیتر آب تانکر شستشو انجام شده و عصر هم با آب شرب حیاط پشتی شورا را شستشو دادند.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر خشکسالی مشکل جدی کشور است و آب گرانبهاترین نعمت ماست و بدون آب نمی شود زندگی کرد و حیات ما نابود خواهد شد و بدون تکنولوژی و تزئینات می توان زندگی کرد و بدون آب نمی توان زندگی کرد.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: در طول یکسال گذشته بارها نسبت به صرفه جویی آب به مسئولان شهری تذکر دادم و با توجه به آنکه رفتار ما الگو برای شهروندان است باید رفتار مناسب در مصرف صحیح آب داشته باشیم و نسبت به مصرف آب و انرژی باید صرفه جویی انجام دهیم و دراین رابطه آموزش های مناسب را ارائه دهیم‌.