هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران فردا سه شنبه بیست و هفتم شهریور ماه از ساعت 9 الی 11 برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران فردا سه شنبه بیست و هفتم شهریور ماه از ساعت 9 الی 11 برگزار می شود.

 ادامه بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین نرخ کرایه و بهای خدمان سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 97-98 و قرائت گزارش کمیسیون عمران نیز در دستور جلسه آتی شورا  قرار دارد.

 همچنین در این جلسه دوفوریت طرح برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر تهران در نیمه دوم سال 97 مورد بررسی قرار می گیرد.

 بررسی لایحه "معرفی شهرداران مناطق 22 گانه به عنوان قائم مقام ذیحساب یک (شهردار تهران)" نیز در دستور جلسه آتی شورا قرار دارد. 

 انتخاب دونفر از صاحب نظران و اساتید دانشگاهی جهت عضویت در کمیته برنامه ریزی و نظارت مصوبه اصلاحیه " مقابله ، کنترل و کاهش آسیب ها و ناهنجلری های اجتماعی شهر تهران نیز در هشتاد و سومین جلسه شورا صورت خواهد گرفت.

 همچنین در ادامه نامه رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست در خصوص جابجایی اعضای شعب کمیسیون تبصره ذیل بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها بررسی خواهد شد.