تفاهم نامه سرویس مدارس شهر تهران بین فرمانداری تهران، آموزش و پرورش شهر تهران، پلیس راهور، نیروی انتظامی، سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، تفاهم نامه سرویس مدارس شهر تهران بین فرمانداری تهران، آموزش و پرورش شهر تهران، پلیس راهور، نیروی انتظامی، سازمان تاکسیرانی و شرکت واحد اتوبوسرانی منعقد شد.

20180917_103331

همچنین از برچسب سرویس مدارس رونمایی شد و به طور نمادین به دو سرویس مدرسه برچسب سرویس مدارس الصاق شد.

20180917_102512