رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت:حدود ۵۰ میلیارد درآمد طرح ترافیک در سال ۹۷ بوده و موضوعاتی چون طرح ترافیک و رسانه های دریافت کننده مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، هشتاد و ششمین جلسه شورای پنجم با تذکر محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران این شورا مبنی بر سانسور یادداشتی در یک ماه قبل آغاز شد.

وی در بخش هایی از تذکر پیش از دستور خود بیان کرد: حدود ۵۰ میلیارد درآمد طرح ترافیک در سال ۹۷ بوده و  موضوعاتی چون طرح ترافیک و رسانه های دریافت کننده مشخص نشده است.

مسجد جامعی همچنین در تذکری گفت: گزارش یکساله شهرداری در صحن قرائت شود که نکات مهمی خواهد داشت.

این عضو شورا همچنین به ایمن نبودن تکایای عزاداری نیز اشاره کرد و افزود: از نظر شهری لازم است ایمن بودن هیئت های عزاداری مورد توجه قرار گیرد.

میرلوحی نیز با ایراد تذکر عنوان کرد: موج سنگین تخریب و تضعیف شوراها نیازمند اقدام مفید و موثر شورای شهر است.

وی خاطرنشان کرد: خبر دستگیری شورای شهر بابل و ارائه تخلفات شورای چهارم همزمان با این خبر چهره شورا را مخدوش کرد.

الویری نیز به بودجه غیر نقد شهرداری به عنوان تذکر اشاره و اظهار کرد:  بودجه غیر نقد شهرداری را دچار مشکل خواهد کرد.

قهاری دیگر عضو شورای شهر جایگاه و به کار گیری مسائل زنان در شهرداری را محور تذکر خود قرار داد و گفت: وضعیت ستاد توان افزایی زنان بهبود نداشته و نظارتی بر عملکرد زنان در شهرداری مناطق صورت نگرفته است.

فراهانی موضوع فساد و رشوه را محور تذکر خود قرار داد و افزود: در اجرای قانون جلوگیری و مبارزه با رشوه برای ارتقاء شفافیت به شهرداری تهران تذکر می دهم.

در ادامه علی اعطا و نظری هم تذکرات خود را قرائت کردند.